Our social:

17 януари 2015 г.

Изложение на хоби и крафт асоциация 2015 - най-новите колекции хартии

Няма да видите текст в тази публикация. Само картинки и тук там следи от сълзи и въздишки. Blog_heritage_2
Blog_heritage_3
BoBunny CHA Winter 2015 Sneak Peek Garden Journal
Blog_garden_journal_1
Blog_garden_journal_2
 
Docrafts CHA Winter 2015 Sneak Peek Papermania Collections
 
P1849269PM0L
 
 
 
 
 
P1842379PM0L
 
P1842755PM0L
 
Marion Smith Winter 2015 Sneak Peek Time KeeperI3043707IT0L
I3043582IT0L
Marion Smith Winter 2015 Sneak Peek Junque GypsyP1847945PM0L
I3043505IT0LI3043543IT0L
I3043506IT0L
I3043470IT0L
I3043578IT0L
Blue Fern Studios CHA Winter 2015 Sneak Peek Love Story & Stamps
BFS Love Story store preview
Кат от Картишоците.